SaK AUDIT
SaK AUDIT
  Saudit s.r.o.
Sídlo firmy:
Planinka 268/7
621 00 Brno
tel., fax:  541 237 323
   602 767 974

Služby v oblasti auditorství
a daňového poradenství.

 
Ing. Petr Skřička
auditor KAČR, č. osv. 1137
daňový poradce, ev. č. 83
Kontaktní adresa:
Planinka 7
621 00 Brno
mobil: 602 767 974
skricka@saudit.cz
 
kdp (4K) kacr (4K)
spod (1K)